Główna

0

Koszyk

Poradnik

Konto

phamily logo

Oficjalny dystrybutor marek SiderAL ®, Imunoglukan P4H ®, Medenosin ®. Tylko oryginalne produkty!

Żelazo sukrosomalne Odporność Katar Imunoglukan P4H® SiderAL® Medenosin®

W naszym sklepie dostępne są usługi pośrednie w rozumieniu DSA. Usługi te kierowane są do odbiorców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i są nimi Opinie.

Dochowujemy wszelkich starań, aby eliminować z powyżej wskazanych usług nielegalne treści. Robimy to niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiedzy i dokonaniu ich weryfikacji. Tym samym, korzystając z usług naszego sklepu, zobowiązujesz się do niedostarczania, nieprzekazywania i niepublikowania nielegalnych treści.

Nielegalne treści oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do określonego działania, nie są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Nielegalnymi treściami mogą być w szczególności treści naruszające prawa autorskie, treści dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, jak również prezentacja produktów dostępnych na naszej stronie internetowej i informacji o nich niespełniająca określonych wymogów prawnych lub naruszających prawa innych podmiotów.

Jeśli zidentyfikujesz treści nielegalne w opiniach udostępnianych w naszym sklepie, możesz je zgłosić w tej zakładce, wybierając opcję zgłoszenia nielegalnych treści.

Usuniemy lub uniemożliwimy dostęp do nielegalnej treści niezwłocznie po uzyskaniu o niej wiedzy, zgłoszenie traktując priorytetowo.

Więcej informacji o trybie eliminowania nielegalnych treści, a także zgłaszania skarg na decyzję podjętą w wyniku zgłoszenia danej treści znajdziesz w naszym Regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.phamily.pl/strona/regulamin.html

Elektroniczny punkt kontaktowy związany z naszym sklepem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych to: phamily@medezin.pl. Komunikacja w ramach elektronicznego punktu kontaktowego może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Jeśli chcesz odwołać się od naszej decyzji w sprawie zgłoszenia treści nielegalnych możesz tego dokonać, wysyłając wiadomość na adres phamily@medezin.pl.

Jeżeli reprezentujesz organ Państwa Członkowskiego UE, Komisję albo Europejską Radę Usług Cyfrowych, skorzystaj z adresu phamily@medezin.pl w języku polskim bądź angielskim.

Jeżeli zgłaszasz nakaz usunięcia jako uprawniony podmiot na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, skorzystaj z adresu phamily@medezin.pl w języku polskim bądź angielskim.

Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.